Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

BBC đã tạo cơ hội cho Tỷ phú Đặng Thành Tâm bác bỏ tin đồn

Nhà tỷ phú Đặng Thành Tâm, đại biểu Quốc hội khóa XIII, bị trang TSNH phao tin ông đã trốn khỏi Vn .
 Ông Đặng Thành Tâm (ảnh do nhân vật cung cấp)
BBC đã tạo cơ hội cho ông bác bỏ tin đồn này .
Nhấn vào ĐÂY để xem Đặng thành Tâm trả lời Phóng vấn của BBC .

 Chế độ XHCN sai lầm từ lý luận đến thực tiễn;Tham nhũng thối nát từ trên xuống. ĐCSVN đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động và thối nát. Để CỨU NƯỚC CỨU NHÀ: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh đòi TRƯNG CẦU DÂN Ý PHÚC QUYẾT ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP để nhân dân quyết định Đảng độc quyền lãnh đạo? hay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng? để tạo điều kiện cho những tổ chức, cá nhân có đủ tài đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo ĐẤT NƯỚC .

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG Blog

Xem bài và clip liên quan : 
  CHÂN DUNG HỒ CHÍ MINH _ những sự thật bị che giấu . 
  Mười ba cáo buộc GĐ Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng . 
  NGUYỄN TẤN DŨNG nhởn nhơ với món nợ một trăm ngàn tỷ của dân. 
Kẻ nào đã ngầm thỏa thuận ? bán Biển Đông cho Trung quốc ? 

  Hồ Chí Minh và đứa con rơi Nguyễn Tất Trung .wmv 
Bộ Mặt thật của Nguyễn Tấn Dũng trong vụ cưỡng chiếm đất Văn Giang .
 Nguyễn Tấn Dũng " thỏa thuận " bán nước !
Đăng nhận xét