Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Nhân dân VN cần phải làm gì để cứu nước, cứu nhà ?

MrLecongnhan.

Giặc đã chiếm trọn Hoàng Sa ,một phần Trường Sa , Ải Nam quan , một phần thác Bản Giốc , Núi Lão Sơn, hàng chục ngàn cây số vuông vịnh Bắc Bộ cũng đã mất vào tay giặc và chúng đang khẳng định đường "lưỡi bò" gây hấn, cướp bóc , bắn giết ngư dân ta ngoài Biển Đông.

Những yếu kém sai lầm của Nguyễn Tấn Dũng gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nước với Dân là quá rõ ràng . Nhưng Đảng không thể xử lý kỷ luật được bởi "mặt quan nào cũng nhọ"( Lê Hiền Đức ). XHCN sai lầm từ lý luận đến thực tiễn .Tham quan ô lại sang giàu xài tiền như rác, trong lúc nhiều người dân cơm vẫn chưa đủ no ngày 3 bữa. Hàng triệu người dân oan bị quan tham cướp nhà cướp đất kêu oan hàng chục năm, nằm đầy vườn hoa Mai Xuân Thưởng .ĐCSVN đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động và thối nát. Để CỨU NƯỚC CỨU NHÀ: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh đòi TRƯNG CẦU DÂN Ý PHÚC QUYẾT ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP để nhân dân quyết định Đảng độc quyền lãnh đạo? hay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng? để tạo điều kiện cho những tổ chức, cá nhân có đủ tài đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo ĐẤT NƯỚC .

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG Blog


Xem clip liên quan :

Lãnh đạo ĐCSVN muốn sát nhậpTQ ?
Đăng nhận xét