Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Lễ tấn phong "Ngọc Phật Hồ Chí Minh"

"Một đọan phim được phổ biến trên mạng cho thấy một buổi lễ rước tượng ông HCM , có đủ các quan chức tham dự, các câu kinh kệ được ngâm nga trộn lẫn tên đức Phật Thích ca và ông Bác, cùng lời xưng tụng Bác là Phật Ngọc Hồ Chí Minh, trong một kiểu tôn giáo gọi là Đạo Bác Hồ.


 Kính mời Đồng bào xem video sau đây

Đăng nhận xét